Όροι χρήσης

 

Κείμενα που δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Περιοδικού Δρυς φέρουν πάντα πηγή προέλευσης. Έχουν χρησιμοποιηθεί καλόπιστα και θα αποσυρθούν εφόσον αυτό ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Εικόνες που δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Περιοδικού Δρυς έχουν χρησιμοποιηθεί καλόπιστα και θα αποσυρθούν εφόσον αυτό ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Κείμενα και εικόνες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Περιοδικού Δρυς μπορούν να αναδημοσιεύονται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης.