Περιοδικό Δρυς

 

Στόχος μας  η ύπαρξη και η λειτουργία ενός διαδικτυακού τόπου ο οποίος φιλοδοξεί να  φιλοξενεί κυρίως δείγματα   λόγου και τέχνης της Ελληνικής Μειονότητας Αλβανίας, καθώς και πολιτιστικά θέματα, μελέτες, κλπ,  που την αφορούν.