Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου: Πρωτοβουλία για τη δημιουργία αρχείου για τους συγγραφείς της Μειονότητας.

πανεπιστήμιο αργυροκάστρουΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  “E. ÇABEJ”-ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Lagjja “18 Shtatori”, Rr:. “Studenti”, Gjirokastër, Tel.+692799707/+695392939
e-mail: info@tmimaellargyr.com – www.tmimaellargyr.com


 

Το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, αναλαμβάνει μια νέα, ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία.

Στην ιστοσελίδα του, θα αναρτήσει ένα αρχείο με τους Έλληνες μειονοτικούς συγγραφείς μετά το δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά  το 1990.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσπάθειας, οι συγγραφείς καλούνται να αποστείλουν  ηλεκτρονικά ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και τα έργα που έχουν εκδώσει σε οποιαδήποτε γλώσσα και όχι μόνο λογοτεχνικά.

Επίσης και μια φωτογραφία τους.

Για το κάθε βιβλίο θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της έκδοσης, τα οποία θα συνοδεύονται με έγχρωμη φωτοτυπία του εξώφυλλου και των πρώτων σελίδων που περιέχουν τα στοιχεία αυτά, όπως και την εισαγωγή και τον πρόλογο του εκάστοτε βιβλίου, αν υπάρχουν. Καλό θα ήταν να διατίθενται σε PDF τα βιβλία, ή κάποια απ΄ αυτά.

Επί της ευκαιρίας, καλούνται να προσφέρουν στη βιβλιοθήκη του Τμήματος,  τουλάχιστον από ένα αντίτυπο του εκάστοτε βιβλίου τους.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση