Η ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ ΛΕΣΙΝΙΤΣΙΩΤΩΝ

Στο πλαίσιο του φετινού αφιερώματος στον Βασίλειο Μπαρά και με θλιβερή αφορμή την πρόσφατη κατάρρευση του Ναού του Αγίου Αθανασίου στην Κάτω Λεσινίτσα, παρουσιάζουμε στο παρόν άρθρο μία ανταπόκριση του γνωστού (Λεσιτσινού) ελληνοδιδάσκαλου και ιστοριοδίφη από το έτος 1935, στην οποία καταδεικνύεται η μέριμνα και η έμπρακτη αρωγή των ξενιτεμένων συγχωριανών του για «έργα μεγάλης κοινωνικής ωφέλειας» στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Επίσης έχουμε αναφορά στη συμμετοχή των κατοίκων, οι οποίοι «δια προσωπικής εργασίας» συμβάλλουν στη διάνοιξη μιας μεγάλης σπουδαιότητας οδού.

Λεσινίτσα

«Άλλο έργο μεγάλης κοινωνικής ωφέλειας των Κοινοτικών Αρχών Κάτω Λεσινίτσας, είναι και η ανέγερση Διδακτηρίου που εκπληρώνει τον προορισμό του και αληθινού μεγάρου στην κεντρική θέση Μαρσιάτικα…»

 

Η ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ ΛΕΣΙΝΙΤΣΙΩΤΩΝ

Επιχειρούντες μια γενική ανασκόπηση της κοινωφελούς και εκπολιτιστικής δράσης του ιστορικού Συλλόγου των Λεσινιτσιωτών που βρίσκονται στην Νέα Υόρκη της Αμερικής, ομολογούμε με πατριωτική υπερηφάνεια ότι μέχρι τώρα αυτή υπήρξε πολύ ικανοποιητική.

Και πρώτον, επίλεκτα μέλη του Συλλόγου αυτού οι κ.κ. Ιωάννης Πουλογιάννης και Ηλίας Λήτος ανοικοδόμησαν με προσωπική δαπάνη το έτος 1926, το κατερειπωμένο διδακτήριο της «Παναγίας» δωρίζοντας έτσι στη μαθητική νεολαία ένα πολύ υγιεινό και ευήλιο διδακτήριο και την απάλλαξαν από το ανθυγιεινό και ανήλιο διδακτήριο του «Καρατζά» που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε.

Το μόνο που έχουμε να παρατηρήσουμε, εν προκειμένω είναι ότι ενώ το διδακτήριο της «Παναγίας» κατά τα άλλα πληροί οπωσδήποτε τους απαραίτητους υγιεινούς όρους, ο χώρος  του είναι ανεπαρκής, ανεπαρκέστατος για τον προορισμό του, διότι ανοικοδομήθηκε επί των βάσεων της πρώτης του ανεγέρσεως του έτους 1868, εποχή που απέχει πάνω από μισών αιώνα, οπότε ο αριθμός των μαθητών ήταν κατά 50% και πλέον ίσως λιγότερος του σημερινού.

Επομένως προβάλλει απόλυτη κι επιτακτική ανάγκη από τη σημερινή πραγματικότητα να αυξηθούν οι αίθουσες του σχολείου αυτού με κατάλληλη διαρρύθμιση του κτιρίου από ειδικό μηχανικό. Συνεχίζοντας τις ευγενείς προσπάθειές της η ολομέλεια του Συλλόγου προέβη το έτος 1930 στην ανέγερση αξιόλογου νεκροταφείου στην περίβλεπτη θέση «Αη Θανάση» προς Δ. του χωριού Άνω Λεσινίτσα και δίπλα στον ομώνυμο ναό.

Ήταν καιρός και ανάγκη πλέον ν’ απομακρυνθεί το Νεκροταφείο από τον πολυσύχναστο περίβολο του κεντρικού ναού «Παναγία», όπου μάλιστα βρίσκεται και το σχολείο και να τοποθετηθεί εκεί που τοποθετήθηκε. Μετά την ανέγερση του νέου αυτού Νεκροταφείου προέκυψε το ζήτημα της ανεγέρσεως και ευρύχωρου ναού που να επαρκεί για τον προορισμό του διότι ο παλιός ήταν ανεπαρκέστατος προς τον σκοπό αυτόν, και πραγματοποιήθηκε η ανέγερση αυτή το αμέσως επόμενο έτος 1931.

Καθώς δεν υπήρχε όμως κατάλληλος χώρος για την ανέγερση του νέου τούτου ναού του Αγίου Αθανασίου, παρουσιάστηκε η ανάγκη να κατεδαφιστεί ο παλιός ο οποίος ήταν λείψανο παλιάς ομώνυμης Μονής που καταστράφηκε, άγνωστο σε ποια εποχή και για ποιους λόγους, από άποψης δε αρχιτεκτονικής, αληθινό κομψοτέχνημα και ο μόνος θολόκτιστος.

Την πεποίθηση μας για την ύπαρξη Μονής εδώ, ενισχύουν και τα τριγύρω μόλις διακρινόμενα ερείπια, ερείπια κελιών.

Το χωριό Απάνω Λεσινίτσα του Δελβίνου θυσίασε στο βωμό του σημερινού πολιτισμού και της προόδου ένα πραγματικό χριστιανικό μνημείο.

Η όλη δαπάνη των εν λόγω έργων ανήλθε κατά τους μετριότερους υπολογισμούς σε χίλιες χρυσές λίρες, δηλαδή περίπου 875.000 σημερινές δραχμές.

Εδώ οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι τα έργα αυτά εκτελέστηκαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον και περισσή νοικοκυροσύνη.

Και αυτό τιμά ιδιαίτερα τους εντεταλμένους γι’ αυτό το σκοπό. Με την ευκαιρία αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να μη παραλείψουμε να αναφέρουμε και της παράλληλες ευγενείς και φιλότιμες προσπάθειες των αρμοδίων Κοινοτικών Αρχών των δυο αυτών κοινοτήτων του Δελβίνου, Άνω και Κάτω Λεσινίτσας για την καλυτέρευση των όρων της ζωής των κατοίκων του ορεινού χωριού τους δια της εκτέλεσης έργων μεγάλης κοινωνικής ωφέλειας.

Ένα από τα σπουδαιότερα και άξια λόγου έργα των εν λόγω Κοινοτικών Αρχών είναι και η διάνοιξη της προς Δ. του χωριού οδού Θεολόγου που άρχισε από το 1924 και εκτελέστηκε δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων στα σπουδαιότερα και μάλλον απόκρημνα σημεία της «Κακό τόπο» και «Κλεισούρα».

Δια της οδού αυτής επικοινωνούν άνετα ήδη οι κάτοικοι του χωριού αυτού με το λιμάνι των Αγίων Σαράντα και τον «Βούρκο» την ευφορότατη αυτή πεδιάδα του Δελβίνου, απ’ όπου προμηθεύονται σχεδόν όλα τα τρόφιμά τους.

Για να εκτιμηθεί δεόντως η σημασία του έργου αυτού, αρκεί να σημειώσουμε εδώ, ότι για την αποπεράτωσή του χρειάστηκαν 5 ετών προσωπική εργασία εξαημέρου για κάθε έτος και κάθε άτομο και δαπάνη 20.000 ιταλικών λιρετών, δηλαδή 200.000 σημερινών δραχμών.

Επειδή ορισμένα τμήματα της «Κλεισούρας» ήταν αδύνατον να διανοιχτούν δι’ απλής προσωπικής εργασίας, δόθηκαν εργολαβικώς σε ειδικούς αντί αδράς δαπάνης.

Άλλο έργο μεγάλης κοινωνικής ωφέλειας των Κοινοτικών Αρχών Κάτω Λεσινίτσας, είναι και η ανέγερση Διδακτηρίου που εκπληρώνει τον προορισμό του και αληθινού μεγάρου στην κεντρική θέση «Μαρσιάτικα».

Επίσης και τα ληφθέντα (απαγορευτικά;) μέτρα από τις Κοινοτικές Αρχές Άνω Λεσινίτσας για την αναδάσωση της αποψιλωμένης θέσης «Αριά» και τον υπόλοιπων γύρω από το χωριό γυμνών λόφων είναι άξια λόγου και προσοχής. Η ραγδαία πρόοδος που σημειώνεται τελευταία και στις δύο Κοινότητες Λεσινίτσας μας ενθουσιάζει πολύ και μας υποχρεώνει να εκφράσουμε από μακριά και δια του φίλου «Ηπειρωτικού Μέλλοντος» τα εγκάρδια συγχαρητήρια μας και την βαθιά ευγνωμοσύνη των κατοίκων τόσο στα ξενιτεμένα στην Αμερική τέκνα τους, όσο και στους λοιπούς αρμοδίους.

Βασ. Γ. Μπαράς, Ηπειρωτικόν Μέλλον, 21 Αυγούστου 1935

Μεταφορά στη δημοτική: Ν. Θαλασσινός

 

 

Φωτογραφίες άρθρου: Άρης Χρήστος Μπίτας
1) Σε πρώτο πλάνο το σχολείο στη θέση «Μαρσιάτικα» Κάτω Λεσινίτσας που αναφέρεται στο άρθρο. Πάνω αριστερά, τα ερείπια του Ναού του Αγίου Νικολάου. Η λήψη της φωτογραφίας έγινε από το σημείο όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Αθανασίου.
2) Η είσοδος του Ο Ναού του Αγίου Αθανασίου στην Κάτω Λεσινίτσα ο οποίος κατέρρευσε πρόσφατα.
Πηγή: https://www.facebook.com/groups/218177468643785/

 

Αφήστε μια απάντηση